BANGKOK SPORTS EQUIPMENT
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
เหล็กแผ่นบาร์เบล (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12H301230 - เหล็กแผ่นบาร์เบล KING แบบมีเกลียวล็อก GREY
*** น้ำหนัก 0.5 ก.ก.
90.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
เหล็กแผ่นบาร์เบล (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12H300130 - เหล็กแผ่นบาร์เบล KING แบบมีเกลียวล็อก GREY
*** น้ำหนัก 1.0 ก.ก.
120.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
เหล็กแผ่นบาร์เบล (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12H300230 - เหล็กแผ่นบาร์เบล KING แบบมีเกลียวล็อก GREY
*** น้ำหนัก 1.5 ก.ก.
180.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
เหล็กแผ่นบาร์เบล (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12H300330 - เหล็กแผ่นบาร์เบล KING แบบมีเกลียวล็อก GREY
*** น้ำหนัก 2.0 ก.ก.
240.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
เหล็กแผ่นบาร์เบล (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12H300430 - เหล็กแผ่นบาร์เบล KING แบบมีเกลียวล็อก GREY
*** น้ำหนัก 2.5 ก.ก.
275.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
เหล็กแผ่นบาร์เบล (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12H300530 - เหล็กแผ่นบาร์เบล KING แบบมีเกลียวล็อก GREY
*** น้ำหนัก 3.0 ก.ก.
330.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
เหล็กแผ่นบาร์เบล (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12H300630 - เหล็กแผ่นบาร์เบล KING แบบมีเกลียวล็อก GREY
*** น้ำหนัก 4.0 ก.ก.
440.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
เหล็กแผ่นบาร์เบล (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12H300730 - เหล็กแผ่นบาร์เบล KING แบบมีเกลียวล็อก GREY
*** น้ำหนัก 5.0 ก.ก.
550.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
เหล็กแผ่นบาร์เบล (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12H300830 - เหล็กแผ่นบาร์เบล KING แบบมีเกลียวล็อก GREY
*** น้ำหนัก 6.0 ก.ก.
660.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
เหล็กแผ่นบาร์เบล (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12H301330 - เหล็กแผ่นบาร์เบล KING แบบมีเกลียวล็อก GREY
*** น้ำหนัก 8.0 ก.ก.
880.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
เหล็กแผ่นบาร์เบล (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12H300930 - เหล็กแผ่นบาร์เบล KING แบบมีเกลียวล็อก GREY
*** น้ำหนัก 10.0 ก.ก.
1130.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
เหล็กแผ่นบาร์เบล (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12H301030 - เหล็กแผ่นบาร์เบล KING แบบมีเกลียวล็อก GREY
*** น้ำหนัก 15.0 ก.ก.
1700.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
เหล็กแผ่นบาร์เบล (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12H301130 - เหล็กแผ่นบาร์เบล KING แบบมีเกลียวล็อก GREY
*** น้ำหนัก 20.0 ก.ก.
2250.-
 
ติดต่อพวกเรา ช่องทางข่าวสารอื่นๆ
BANGKOK SPORTS EQUIPMENT BANGKOK SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD
บริษัท บางกอกสปอร์ต อีควิปเมนท์ จำกัด
60/99 หมู่ที่ 18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร 088-896-5208 แฟกซ์ 02-995-9380
อีเมล์ sales@bangkoksports.co.th
Messenger
สงวนลิขสิทธิ์ © 2567
www.bangkoksports.co.th