BANGKOK SPORTS EQUIPMENT
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
อุปกรณ์โยคะ (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12XT005 - ถุงตาข่ายใส่เสื่อโยคะ
120.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
อุปกรณ์โยคะ (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12XT007 - แผ่นรองโยคะ พร้อมสายสะพาย
770.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
อุปกรณ์โยคะ (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12XT003 - แผ่นรองโยคะ เอ็กซิโอ 2 Tone
1150.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
อุปกรณ์โยคะ (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12XSE1224 - โยคะบอล SG-1224 Yoga Roller
850.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
อุปกรณ์โยคะ (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12XT008 - เสื่อโยคะ เอ็กซิโอ 2 Tone Lite DR
859.-
ฟิตเนส/ออกกำลังกาย
อุปกรณ์โยคะ (ฟิตเนส/ออกกำลังกาย)
B12XT006 - เสื่อโยคะ เอ็กซิโอ PE Lite พร้อมถุงตาข่าย
400.-
 
ติดต่อพวกเรา ช่องทางข่าวสารอื่นๆ
BANGKOK SPORTS EQUIPMENT BANGKOK SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD
บริษัท บางกอกสปอร์ต อีควิปเมนท์ จำกัด
60/99 หมู่ที่ 18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร 088-896-5208 แฟกซ์ 02-995-9380
อีเมล์ sales@bangkoksports.co.th
Messenger
สงวนลิขสิทธิ์ © 2567
www.bangkoksports.co.th