BANGKOK SPORTS EQUIPMENT
เกมส์จานทวิสต์
เกมส์
จานทวิสต์ (เกมส์)
B12X4SG13081 - SG-1308 35 cm. (14”) Massage Twister
*** ปุ่มนวดรูปเท้า
750.-
เกมส์
จานทวิสต์ (เกมส์)
B12X4SG13082 - SG-1308 35 cm. (14”) Massage Twister
*** ปุ่มนวดธรรมดา
750.-
เกมส์
จานทวิสต์ (เกมส์)
B12X4SG1310 - SG-1310 48 cm. (18.8”) Extra Power Twister
1150.-
เกมส์
จานทวิสต์ (เกมส์)
B12X4T104 - เอ็กซิโอ 12 นิ้ว ปุ่มโฟม
สอบถามราคา
เกมส์
จานทวิสต์ (เกมส์)
B12X4S1160 - เอ็กซิโอ 40 cm. (16”)
790.-
เกมส์
จานทวิสต์ (เกมส์)
B12X4T003 - เอ็กซิโอ ปุ่มดอกไม้
*** 10 นิ้ว
สอบถามราคา
เกมส์
จานทวิสต์ (เกมส์)
B12X4T005 - เอ็กซิโอ ปุ่มดอกไม้
*** 12 นิ้ว
สอบถามราคา
 
ติดต่อพวกเรา ช่องทางข่าวสารอื่นๆ
BANGKOK SPORTS EQUIPMENT BANGKOK SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD
บริษัท บางกอกสปอร์ต อีควิปเมนท์ จำกัด
60/99 หมู่ที่ 18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร 088-896-5208 แฟกซ์ 02-995-9380
อีเมล์ sales@bangkoksports.co.th
Messenger
สงวนลิขสิทธิ์ © 2567
www.bangkoksports.co.th